​​​Thalidomide Celgene brukes i behandling av benmargskreft. Etter legemiddelet kom på markedet er det rapportert tilfeller av virusreaktivering hos pasienter som tidligere har hatt infeksjoner av HBV. Det er også rapportert tilfeller av pulmonal hypertensjon. Derfor revideres anbefalingene for behandling av pasienter med aktuelle risikofaktorer.

Råd til leger/helsepersonell:

• Hepatitt B-virusstatus bør fastslås før oppstart av behandling med thalidomid.

• Pasienter med tidligere infeksjoner bør overvåkes nøye for tegn og symptomer på virusreaktivering, inkludert aktiv HBV-infeksjon, under behandlingen.

• For pasienter som tester positivt for HBV-infeksjon, anbefales det å konsultere spesialist innen behandling av hepatitt B.

• Pasienter bør vurderes for tegn og symptomer på underliggende hjerte- og lungesykdom før oppstart og under behandling med thalidomid.

• Mistenkte bivirkninger meldes på meldeskjema til RELIS i din helseregion

Preparatomtale og pakningsvedlegg er oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til hematologer, sykehusapotek og RELIS.

​Fant du det du lette etter?