​Bakgrunn

Etter akutt koronarsyndrom (ACS) behandles mange pasienter i 12 måneder med tikagrelor 90 mg x 2 (eller en annen adenosinfosfat (DP) – reseptorhemmer) i kombinasjon med lavdose acetylsalisylsyre (ASA). Hensikten er å forebygge nye tromboemboliske hendelser. Denne behand­lingen er allerede dekket av blåreseptordningen.

Hos pasienter som har hatt hjerteinfarkt og har høy risiko for å utvikle nye aterotrombotiske hendelser, kan det være aktuelt å forlenge kombinasjonsbehandling med tikagrelor og ASA i ytterligere tre år etter den initiale ett-års-behandlingen. Studier har vist at behandling med tikagrelor 60 mg x 2 og ASA i denne perioden forebygger nye hendelser (kardiovaskulær død, hjerteinfarkt og slag) mer effektivt enn ASA gitt alene.

Legemiddelverket har vurdert dokumentasjonen og konkludert med at tikagrelor 60 mg x 2 i kombinasjon med ASA er kostnadseffektiv behandling for denne pasientgruppen.

Les refusjonsrapporten for Brilique

Refusjonsberettiget bruk:

Tikagrelror administrert sammen med acetylsalisylsyre (ASA), er indisert for profylakse mot aterotrombotiske hendelser hos voksne pasienter med akutt koronarsyndrom (AKS) eller et tidligere hjerteinfarkt og en høy risiko for å utvikle aterotrombotiske hendelser.

​Fant du det du lette etter?