​Ozurdex inneholder virkestoffet deksametason som er et kortikosteroid. Produktet er et implantat som settes inn i øyet ved behandling av synstap pga. diabetisk makulaødem (hevelse i det sentrale området av netthinnen hos personer med diabetes), annen hevelse i makula, blokkering av vener i øyet eller betennelser på baksiden av øyet.

Ved kontroll av Ozurdex implantat ble det sett silikonpartikler på implantatet som stammer fra nålmansjetten på produktet. For de fleste berørte batchene hadde 2-4 % av produktene denne feilen. Batcher av Ozurdex der man har påvist feil, ble tilbakekalt fra markedet i EU/EØS.

Høsten 2018 trakk Allergan  følgende  batcher i Norge:  E77093, E77093F,  E77512,  E77512F, E78894, E79222, E79397, E79467, E79891, E80603, E80787 og E81083.

Følgende batcher med gjenværende produkt trekkes i mai 2019: E79045, E82243

Råd til leger:

  • Ozurdex kan nå forskrives til pasienter etter behov, som følge av at nytt produkt er tilgjengelig uten risiko for feil.
  • Bivirkninger meldes på elektronisk meldeskjema
Det ble i oktober 2018 sendt ut et Kjære helsepersonell-brev til øyeavdelinger og sykehusapotek for å informere om denne risikoen. Helsepersonell har i mai 2019 fått tilsendt oppdatert informasjon. 


​Fant du det du lette etter?