​​​​​​​​​Årsaken ​er funn av partikler i referanseprøver av injeksjonsglass som tidligere har vært partikkelfrie. 


Følgende partier er solgt i Norge og tilbakekalles:

21L144
21H195
21E271
20G104
20E091

Tilbakekallingen gjennomføres som et forebyggende tiltak. I følge Dechra undersøkes årsaksforhold for å unngå tilsvarende situasjoner. 

Nerfasin vet 20 mg/ml injeksjonsvæske brukes av veterinær for sedasjon og premedisinering i kombinasjon med anestesimiddel. 

Råd til ​veterinær

  • Stopp bruk av de overnevnte partier
  • Ta kontakt med ditt apotek eller din apotekgrossist for ytterligere informasjon om returnering og kreditering av produktet
  • I følge Dechra er det ikke nødvendig å gjøre noen tiltak for dyr som allerede har benyttet de aktuelle partiene 

Råd til apotek

  • Returner injeksjonsglass av de overnevnte partier til apotekgrossist, som informert om fra apotekgrossist

Råd til dyreeiere

  • I følge Dechra er det ikke nødvendig å gjøre noen tiltak for dyr som allerede har benyttet de aktuelle partiene


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål kan Dechra Veterinary Product AS kontaktes; info.no@dechra.com

​​


​Fant du det du lette etter?