​Zerbaxa (ceftolozan/tazobaktam) er et antibiotikum som brukes til å behandle flere ulike typer av bakterieinfeksjoner. 

I analyser utført av produsenten har syv batcher med Zerbaxa ikke bestått sterilitetstester og produksjonen av legemidlet er midlertidig stoppet. Fem av disse batchene testet positivt for Ralstonia picketti, en bakterie som finnes ofte i jord og vann. 

Undersøkelsen av kilden til forurensningen pågår, og de syv batchene har ikke blitt frigitt til amrkedet. Alle batcher som tidligere er distribuert til markedet før denne hendelsen har oppfylt spesifikasjonene for frigjøring, inkludert sterilitet.

Som et føre-var tiltak så tilbakekaller produsenten all Zerbaxa som er innenfor utløpsdato. Det er en potensiell sikkerhetsrisiko for at disse kan forårsake alvorlige helsekonsekvenser, spesielt hos høyrisikopasienter, som for eksempel pasienter med nedsatt immunforsvar og kritisk syke pasienter.

Råd til helsepersonell:

  • Avbryt umiddelbart bruken av Zerbaxa hos pasienter og vurder alternativ behandling
  • Apotek anmodes om umiddelbart å sette all tilgjengelig Zerbaxa i karantene.

Meld bivirkninger på elektronisk meldeskjema 

Det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til alle helsepersonell som jobber med infeksjoner, kirurgi, pediatri, hematologi, lunge og til indremedisinere, akuttmottak og sykehusapotek.
​Fant du det du lette etter?