De berørte EpiPennene har disse LOT-numrene:

5FA665E (enkeltpakning)  
5FA665D (dobbelpakning)

Til sammen er det 1148 enkeltpakninger og 575 dobbeltpakninger i Norge. Begge partiene har utløpsdato 31.03.2017.

undefined

Feil med utløsningsmekanismen

EpiPen (adrenalin autoinjektor) er en ferdigfylt penn med adrenalin som brukes til akutt behandling av alvorlige allergiske reaksjoner, kalt anafylaksi. Det er oppdaget feil med utløsningsmekanismen på noen få penner fra de aktuelle produksjonspartiene. I en akuttsituasjon kan dette få alvorlige konsekvenser. 

Alle gjenværende pakninger av de to partiene 5FA665E og 5FA665D med utløpsdato 31.03.2017 trekkes tilbake fra apotek, sykehusapotek, farmasøytiske avdelinger, sykehusposter og pasienter. Disse produksjonspartiene ble distribuert første gang fra grossist i Norge i januar 2016.

Råd til pasienter

Pasienter som har en EpiPen merket med LOT-nummer 5FA665E eller 5FA665D bes om å returnere disse til nærmeste apotek umiddelbart. De vil da motta en ny EpiPen kostnadsfritt (gjelder til utløpsdato 31. mars). 
EpiPen har 18 måneders holdbarhet. Det er viktig å få ny resept på EpiPen før din gamle adrenalinpenn går ut på dato.
LOT-nummer står både på autoinjektoren (se bilde) og på pakningen. 
Pasienter som allerede har benyttet EpiPen med LOT-nummer 5FA665E eller 5FA665D, der autoinjektor har blitt utløst korrekt, har ingen grunn til å uroe seg. Det er ikke funnet noe galt med legemidlet i sprøyten.

Råd til apotek: 

Det er iverksatt tilbakekalling av EpiPen 300 mikrogram adrenalinpenner med LOT-nummer 5FA665E og 5FA665D. Utløpsdato er 31.03.17.
Apoteket skal levere ut ny EpiPen kostnadsfritt til pasienter som ønsker å bytte ut berørte LOT-nummer (gjelder til 31.03.17), samt ta imot berørte penner.
EpiPen fra andre produksjonspartier er tilgjengelig fra produsent.
Apoteket må forsikre seg om at ingen pasienter blir uten adrenalinpenn.

Råd til leger: 

Hjelp pasienten med å sjekke LOT-nummer
EpiPen fra andre produksjonspartier er tilgjengelig på apotek.
Legen må forsikre seg om at pasienter har adrenalinpenn tilgjengelig.


For mer informasjon:

Meda AS
E-post: info@meda.no
Tlf.: 66 75 33 00