MT-innehaver, Le Vet Beheer B.V, stopper salg av legemidlet og tilbakekaller på veterinærnivå inntil de har funnet årsak til dannelse av disse partiklene. Det er levert 3 batcher av legemidlet til Norge, som kan være berørt. Samtlige batcher tilbakekalles.

Lever på apotek

MT-innehaver, Le Vet Beheer B.V, ber kunder returnere alle ubrukte enheter av Ketamine Le Vet tilbake til apoteket og vil få pakkeprisen erstattet.

Godkjenningsfritak

Veterinærer kan søke om godkjenningsfritak for alternative produkter.

Kontaktperson:

FFA Lars Janson, tlf. + 46 87684590, safety@srs.se

​Fant du det du lette etter?