MT-innehaver, Le Vet Beheer B.V, stopper salg av legemidlet og tilbakekaller på veterinærnivå inntil de har funnet årsak til dannelse av disse partiklene. Det er levert 3 batcher av legemidlet til Norge, som kan være berørt. Samtlige batcher tilbakekalles.

Lever på apotek

MT-innehaver, Le Vet Beheer B.V, ber kunder returnere alle ubrukte enheter av Ketamine Le Vet tilbake til apoteket og vil erstatte pakkeprisen frem til 31. mai 2019. Innlevert legemiddel skal destrueres i overenstemmelse med gjeldene lokale krav.

Godkjenningsfritak

Veterinærer kan søke om godkjenningsfritak for alternative produkter.

Kontaktperson:

FFA Lars Janson, tlf. + 46 87684590, safety@srs.se

​Fant du det du lette etter?