​​​Krizanlizumab ble i oktober 2020 godkjent til forebyggende behandling av tilbakevendende vasookklusive kriser (VOC) hos pasienter med sigdcellesykdom fra 16 år og oppover. I godkjenningsprosessen var det en viss usikkerhet rundt effekten, og Adakveo (krizanlizumab) fikk dermed en betinget markedsføringstillatelse mot at produsenten leverte data fra en ny studie (STAND-studien).​

Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) har vurdert resultatene fra denne studien, og konkludert med at den ikke viser noen klinisk effekt av krizanlizumab.​ EMA har dermed konkludert med at nytte-risikobalansen ikke lenger er fordelaktig, og markedsføringstillatelsen vil derfor bli trukket tilbake.

Meld mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema ​​
​​
​​

​Fant du det du lette etter?