Helsedirektoratet fikk i 2018 i oppdrag å foreta en ny vurdering av legemiddelberedskapen i Norge. Vurderingen er gjort i samarbeid med Legemiddelverket, de regionale helseforetakene og andre berørte.


Legemiddelmangel - et økende problem


– Økningen i antall mangler er bekymringsfull, men i de fleste tilfeller får pasienten den behandlingen legen har bestemt. Ofte løses situasjonen ved de får en utenlandsk pakning, eller samme legemiddel fra andre produsenter, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen.

– Det er viktig at industrien varsler legemiddelmangel tidlig, slik at vi får iverksatt tiltak og vurdert alternativer, påpeker han.


Hva gjør Legemiddelverket?

Legemiddelverket har en viktig rolle i å overvåke og føre tilsyn med forsyningen av legemidler i Norge. Legemiddelverket setter også i gang tiltak når legemiddelmangel oppstår.


For å løse mangelsituasjoner samarbeider vi med Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten (Mangelsenteret), legemiddelgrossistene, legemiddelprodusentene og apotekene. Vi deltar også aktivt i europeiske samarbeid for å forebygge og redusere legemiddelmangel i Europa.
​Fant du det du lette etter?