Helse- og omsorgsdepartementet har fått hjemmel til å fastsette regler for å ivareta tilgang på legemidler. Nye forskrifter gjelder fra og med 6. mars 2020.

- Regelverk som regulerer parallelleksport og muligheten til å rasjonere legemidler kan være viktige virkemidler for å ivareta norske pasienter når det er fare for mangel på bestemte legemidler, sier Audun Hågå, direktør i Legemiddelverket.

Parallelleksport betyr at legemidler som er produsert, pakket og importert for det norske markedet, selges til andre land.

Nye forskrifter

Legemiddelverket har fått delegert fullmakter:
  • meldeplikt før parallelleksport av legemidler
  • adgang til å forby parallelleksport av legemidler
  • rasjonering av legemidler

Meldeplikt på parallelleksport

Det innføres meldeplikt for grossister for bestemte legemidler fastsatt i en liste av Legemiddelverket, som publiseres på legemiddelverket.no. Før parallelleksport kan finne sted må grossisten melde via et elektronisk skjema til Legemiddelverket. Legemiddelverket vil innen tre virkedager gjøre en vurdering og avgjøre om eksport kan godkjennes. 
Oversikt over legemidler med vedtak om forbud blir publisert på legemiddelverket.no, uten ytterligere varsel til grossist. Det betyr at grossistene fortløpende må følge med på oppdateringer på legemiddelverket.no.

Forbud mot parallelleksport på bestemte legemidler

Dersom det er grunn til å tro at det er fare for tilgangen til legemidler i Norge, kan Legemiddelverket vedta forbud mot parallelleksport. Legemidler det innføres forbud mot å eksportere publiseres på legemiddelverket.no.

Rasjonering ved behov

Rasjonering er et tiltak Legemiddelverket kan ta i bruk ved legemiddelmangel eller i en situasjon med fare for mangel. Det betyr at både grossister og apotek kan pålegges restriksjoner på salg og utlevering av bestemte legemidler. Dette gjelder både salg fra grossist til apotek og fra apotek til kunder. Målet er å sikre rettferdig fordeling av de legemidlene som er tilgjengelige og unngå hamstring. Et eksempel på rasjonering kan være at en pasient får legemiddel bare for en måned av gangen på apoteket, og ikke som vanlig for tre måneder. Da vil det være lettere å sikre at alle pasienter får behandling.

Tiltak for å styrke legemiddelberedskapen

For å styrke legemiddelberedskapen i en normalsituasjon har Helse- og omsorgsdepartementet hatt på høring et lovforslag som omfatter nevnte tiltak for legemidler, men en lovproposisjon vil ikke kunne fremmes for Stortinget før medio 2020.
 
​Fant du det du lette etter?