​​ Tiotropium er en langtidsvirkende muskarinreseptor-antagonist. I kliniske studier er det vist at tiotropium i kombinasjon med grunnbehandling (høydose inhalasjonskortikosteroider og langtidsvirkende β2-agonister) gir færre alvorlige forverringer og en beskjeden forbedring av lungefunksjon sammenlignet med grunnbehandling alene.
 
Legemiddelverket har vurdert at det er kostnadseffektivt å bruke tiotropium i kombinasjon med grunnbehandling hos pasienter med alvorlig astma. Merkostnaden ved å legge til tiotropium er akseptabel fordi man får reduserte astmasymptomer og færre forverringer.
 
 

Refusjonsberettiget bruk:

Tilleggsbehandling til bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling hos voksne pasienter med astma som blir behandlet med vedlikeholdskombinasjonen av inhalasjonskortikosteroider (≥800 μg budesonid/dag eller tilsvarende) og langtidsvirkende β2-agonister og som hadde en eller flere alvorlige eksaserbasjoner det siste året.
 

Vilkår:

92 Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.
​Fant du det du lette etter?