​​​​Det europeiske organet for matsikkerhet (EFSA) publiserte i 2021 en omfattende rapport om bruk av titandioksid (E171)​.  EFSA konkluderte med at det ikke er vist at titanoksid gir sykdom. Studier tyder imidlertid på at titandioksid kan påvirke immunrespons og muligens være gentoksisk (skadelig for DNA). EFSA har derfor konkludert med at man ikke helt kan utelukke at titandioksid kan gi helseskade, og som et sikkerhetstiltak har EU bestemt at titandioksid ikke lenger skal brukes i mat.​

Titandioksid brukes som hjelpestoff i mange legemidler​, men i svært små doser. Mengden titandioksid man får i seg ved å ta tabletter er liten sammenlignet med det inntak man får via mat.  

EFSA har regnet ut at de fleste voksne vil ha et inntak av titandioksid gjennom kosten på mellom 2,4 – 15, 9 mg per kilo kroppsvekt per dag. Til sammenligning kan en tablett inneholde i størrelsesorden 0,5 – 1,7 mg titandioksid.  Titandioksid tas i liten grad opp fra tarmen, men noe tas opp og partikler med titandioksid kan lagres i organer som lever, milt og tarm.

De europeiske legemiddelmyndighetene (EMA) advarer ikke mot bruk av legemidler som inneholder titandioksid. Alle legemidler overvåkes så lenge de er i bruk for å sikre at nytten er større enn risikoen. Pasienter som har behov for behandling, bør fortsette med legemidlene i samråd med lege. 

Undersøker mulighet for utfasing

Legemidler gjennomgår omfattende undersøkelser og testing før de eventuelt blir godkjent til bruk i Norge og EU. Alle legemidler overvåkes også så lenge de er i bruk, for å sikre at nytten er større enn risikoen. Titandioksid har vært brukt som hjelpestoff i en lang rekke legemidler i mange tiår uten påvist helserisiko.

Som et føre-var-prinsipp undersøker EU og EMA likevel om det er mulig å fase ut titandioksid som hjelpestoff i legemidler​. Dette vil omfatte svært mange legemidler, og kreve nye undersøkelser og testing av de berørte legemidlene. 

Dersom det blir besluttet å fase ut titandioksid i legemidler, er det viktig at denne prosessen gjennomføres på en kontrollert måte slik at vi unngår leveringsvansker og mangel på legemidler. En slik omlegging vil antakelig kreve minst 10-15 år.​

​Fant du det du lette etter?