Topiramat (Topimax, Topamax og Topiramat Bluefish) er per i dag tatt opp på refusjonslisten som tilleggsbehandling av ulike former for epilepsi hos barn og voksne. Legemiddelverket vurderer at det er hensiktsmessig å utvide refusjonen også til profylaktisk behandling av migrene. Dette på grunn av pågående refusjonsvurdering av CGRP-hemmere som i refusjonssammenheng er aktuelle først etter at pasienten har forsøkt tre andre profylaktiske legemidler uten å nå behandlingsmålet. 

Topiramat er i kliniske retningslinjer å regne som et annenlinjepreparat etter betablokkere. Legemiddelverket ønsker å legge til rette for medisinskfaglig riktig legemiddelbruk for pasienter med migrene ved å inkludere annenlinjebehandling i refusjonslisten.

Les refusjonsvedtaket.

Refusjonsberettiget bruk

Tilleggsmedikasjon til voksne og barn med partielle epileptiske anfall, anfall assosiert med Lennox-Gastaut Syndrom og generaliserte tonisk-kloniske anfall. Hos voksne og barn over 12 år: Monoterapi ved partielle epileptiske anfall og/eller generaliserte tonisk-kloniske anfall. Profylakse mot migrenehodepine hos voksne etter nøye vurdering av mulige behandlingsalternativ.

​Fant du det du lette etter?