​Forekomsten av Tramadol som er skaffet utenom ordinær forskrivningskjede har økt, og faren for misbruk har vært større enn tidligere antatt. I de siste årene er det registrert en rekke overdosedødsfall i Europa med tramadol som dødsårsak.Endringen medfører ingen endring for forskrivere – tramadolpreparater er fortsatt plassert i reseptgruppe B. 

Endringen vil ha betydning for pasienter som skal på reise, fordi legemidler med tramadol nå vil være omfattet av narkotikaforskriften § 19, og det vil være begrensninger på mengden man kan ha med seg ved innreise til Norge.
​Fant du det du lette etter?