​Se listen over legemidler som grossistene skal ha beredskapslager på

Korona-utbruddet fører til ustabilitet i legemiddelforsyningen og skaper utfordringer for mange land – Norge inkludert. I samarbeid med Legemiddelverket ber nå Helsedirektoratet grossistene bygge opp lagrene. Oppdatering av listen vurderes fortløpende.

Vil ta tid 

Grossistene startet mandag 16. mars arbeidet med å bygge opp lagrene. Dette kommer i tillegg til allerede eksisterende beredskapslagre og grossistenes egen sikkerhetsbeholdning. Med dette får vi en økning av beredskapen som allerede eksisterer jf. Vedlegg til grossistforskriften paragf. 5.  Oppbygging av beredskapslagrene vil ta tid og være avhengig av tilgang på legemidler på markedet. 
 
Tilsvarende arbeid gjøres for å sikre viktige legemidler til sykehus. 

Legemiddelberedskap

Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret for legemiddelberedskapen i Norge. Sammen med Legemiddelverket har Helsedirektoratet vurdert hvilke legemidler som vi bør ha utvidet beredskap på. Helsedirektoratets rapport fra 2019 danner grunnlaget for det som nå kjøpes inn. 

Om forsyningssituasjonen generelt  

Korona-pandemien kan føre til produksjons– og leveranseproblemer samt økt behov for legemidler i hele verden. I tillegg kan også hamstring skape problemer. 
 
En stor del av råstoffproduksjon og legemiddelproduksjon av eldre generiske legemidler foregår i Kina og India. Produksjonsproblemer i disse landene kan derfor få konsekvenser for legemiddelforsyningen i mange land, også i Norge. 
​Fant du det du lette etter?