Den aktuelle reklamen var et innstikk i Dagens medisin 3. desember 2015. Reklamen var egnet til å gi  inntrykk av at pasient og lege kunne forvente en betydelig reduksjon i risikoen for hjerteinfarkt og død ved bruk av Victoza.

Det finnes ikke vitenskapelig grunnlag for å hevde at bruk av Victoza reduserer risikoen for hjerteinfarkt eller død. Reklamen er derfor i strid med legemiddelforskriften som krever at reklamen skal være nøktern og saklig og ikke må gi et misvisende eller overdrevent bilde av legemidlets egenskaper og medisinske verdi.

Legemiddelverket har vedtatt:

  • at NovoNordisk ikke kan bruke den ulovlige reklamen videre
  • at firmaet må offentliggjøre en rettelse der det presiseres at det ikke er dokumentert at Victoza reduserer risikoen for hjerteinfarkt eller død. Beriktigelsen ble trykket i Dagens Medisin på side 33 i nummer 1/2016

Siden NovoNordisk også tidligere har brutt legemiddelforskriften ved reklame for Victoza, har Legemiddelverket forbudt all reklame for Victoza i tre måneder fra 1. januar 2016. Reklameforbudet omfatter også omtalen av Victoza i den elektroniske utgaven av Felleskatalogen. Novo Nordisk har innrettet seg etter vedtaket.

Les hele vedtaket om forbud mot reklame for Victoza og se annonsen​.

Den fullstendige preparatomtalen finner du på legemiddelverket.no​


​Fant du det du lette etter?