Tidligere har de andre styrkene av Trobalt blitt trukket, slik at preparatet i sin helhet nå ikke lenger er tilgjengelig i Norge.

Trobalt filmdrasjerte tabletter inneholder virkestoffet retigabin og brukes som tilleggsbehandling av legemiddelresistent partiell epilepsi med eller uten sekundær generalisering hos voksne fra 18 år, hvor annen egnet kombinasjonsbehandling ikke har hatt tilfredsstillende effekt, eller ikke tolerert.

Råd til leger

Legen må vurdere om pasienten skal gå over til et annet antiepileptikum, eller om det skal søkes om spesielt godkjenningsfritak for retigabin.

Råd til pasienter

Kontakt lege for å diskutere videre behandling.

Råd til apotek

Pasienten bør bes om å kontakte lege for å diskutere videre behandling.

​Fant du det du lette etter?