​I USA og Canada er det sett flere tilfeller av akutt pankreatitt, inkludert to dødsfall, hos pasienter behandlet med eluksadolin. Komitéen for legemiddelovervåking i Europa, PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee), har bedt produsenten å avklare dette. I etterkant har PRAC kommet med følgende anbefalinger:

  • Behandling med eluksadolin bør startes av spesialister i mage-tarmsykdommer.
  • Eluksadolin er kontraindisert hos pasienter som ikke har galleblære, siden disse pasientene har større risiko for spasmer i Oddis sfinkter og for pankreatitt.
  • Pasienter med alkoholmisbruk skal ikke behandles med eluksadolin. Store enkeltinntak av alkohol skal også unngås.

Det er foreløpig ikke meldt noen tilfeller av pankreatitt i Norge. Det er viktig at leger melder alle tilfeller av pankreatitt hos pasienter som har brukt eller bruker eluksadolin.

Les metodevurderingsrapporten.

Refusjonsberettiget bruk

Behandling av voksne med irritabel tarmsyndrom med diaré (IBS-D).

Refusjonsvilkår

219: Behandlingen skal evalueres etter 4 uker. Pasienter som ikke opplever effekt skal
avslutte behandlingen. Dette skal dokumenteres i journalen.

220: Behandlingen skal være instituert av spesialist i fordøyelsessykdommer, eller på
sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet. 

235: Refusjon ytes kun til pasienter med alvorlig IBS-D som ikke har fått effekt av livsstilstiltak og loperamid. Dette skal dokumenteres i journalen.

​Fant du det du lette etter?