Truberzi inneholder virkestoffet eluksadolin og er indisert til behandling av voksne med irritabel tarmsyndrom med diaré (IBS-D). Andre alternativer må derfor benyttes ved (IBS-D).

Legemidler som kan brukes i stedet 

Viberzi med virkestoffet eluksadolin kan være tilgjengelig gjennom spesielt godkjenningsfritak dersom det er spesifikke behov der markedsførte alternativer ikke er dekkende. Viberzi er markedsført i USA og Canada.

Viberzi kan ikke forskrives direkte på blå resept, men lege kan søke Helfo om individuell stønad etter blåreseptforskriften § 3 på vegne av pasienten sin. 

Prioriteringskriteriene må være oppfylt for å få dekket utgifter til legemidler på individuell stønad. Med dagens høye pris for Viberzi, har Helfo vurdert at ressursbruker ikke står i et rimelig forhold til nytten for noen pasienter med IBS-D. Inntil prisen på legemiddelet reduseres, blir utgiftene ved behandlingen derfor ikke dekket av Helfo.

Råd til leger

  • Pasienter må settes på et annet alternativ enn Truberzi. Dersom det er spesifikke behov der markedsførte alternativer ikke er dekkende, kan legemiddelet Viberzi skaffes via godkjenningsfritak. Viberzi inneholder samme aktive substans som Truberzi.
  • Gitt den høye prisen for Viberzi og vurderingen av manglende oppfyllelse av prioriteringskriteriene på gruppenivå, er muligheten svært liten for å få godkjent individuell stønad.

Råd til apotek

Pasient må henvises til legen sin for å få annen behandling.

Råd til pasienter

Du må ta kontakt med legen din for å få et alternativ til Truberzi.

Oppdatert: 18.02.2021

Publisert: 10.05.2019

​Fant du det du lette etter?