Truberzi inneholder virkestoffet eluksadolin og er indisert til behandling av voksne med irritabel tarmsyndrom med diaré (IBS-D). Andre alternativer må derfor benyttes ved (IBS-D).

Legemidler som kan brukes i stedet 

Viberzi med virkestoffet eluksadolin kan være tilgjengelig gjennom spesielt godkjenningsfritak dersom det er spesifikke behov der markedsførte alternativer ikke er dekkende. Viberzi er markedsført i USA og Canada.

Nå som Viberzi ikke kan forskrives direkte på blå resept, kan lege søke Helfo om individuell stønad etter blåreseptforskriften § 3 på vegne av pasienten sin. Hvis vilkårene er oppfylt, kan pasienten få innvilget på blå resept.

Det er krav til at prioriteringskriteriene er oppfylt også for uregistrerte legemidler på individuell stønad. Det er Helfo som vurderer hvilke pasienter som eventuelt kan skille seg fra pasientgruppen med hensyn til prioriteringskriteriene.

Råd til leger

  • Pasienter må settes på et annet alternativ enn Truberzi. Dersom det er spesifikke behov der markedsførte alternativer ikke er dekkende, kan legemiddelet Viberzi skaffes via godkjenningsfritak. Viberzi inneholder samme aktive substans som Truberzi.
  • Gitt den høye prisen for Viberzi og vurderingen av manglende oppfyllelse av prioriteringskriteriene på gruppenivå, er muligheten liten for å få godkjent individuell stønad.

Råd til apotek

Pasient må henvises til legen sin for å få annen behandling.

Råd til pasienter

Du må ta kontakt med legen din for å få et alternativ til Truberzi.


​Fant du det du lette etter?