​Kreftlegemidlet Blincyto består av virkestoffet blinatumomab og er godkjent til behandling av noen former for leukemi hos barn og voksne. 

Det er oppdaget en feil i punkt 4.2 i preparatomtalen for Blincyto. Feilen kan skape forvirring når forebyggende deksametason skal gis til barn ved oppstart av infusjon med Blincyto. I dag står det følgende i preparatomtalen under avsnittet «Anbefalinger for premedisinering og tilleggsmedisinering»: 

  • Hos pediatriske pasienter skal deksametason 10 mg/m2 (ikke overskrid 20 mg) administreres oralt eller intravenøst 6 til 12 timer før oppstart av Blincyto (syklus 1, dag 1). Dette skal etterfølges av deksametason 5 mg/m2 oralt eller intravenøst innen 30 minutter av oppstart av Blincyto (syklus 1, dag 1).

Den riktige betydningen er følgende: 

  • Hos pediatriske pasienter skal deksametason 10 mg/m2 (ikke overskrid 20 mg) administreres oralt eller intravenøst 6 til 12 timer før oppstart av Blincyto (syklus 1, dag 1). Dette skal etterfølges av deksametason 5 mg/m2 oralt eller intravenøst innen 30 minutter FØR oppstart av Blincyto (syklus 1, dag 1).

Problemet berører kun pediatriske pasienter. Instruksjonene for voksne pasienter er riktige. 

Meld medisineringsfeil og mistenkte bivirkninger for legemidler eksl. vaksiner på elektronisk meldeskjema. 

Preparatomtale og pakningsvedlegg vil bli oppdatert når den endelige ordlyden er bestemt, opplæringsbrosjyren til leger er oppdatert med den foreløpige ordlyden og kan finnes på Felleskatalogen. Det er også sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev med oppdatert opplæringsbrosjyre til hematologer og barneleger. 


​Fant du det du lette etter?