​​​​Ved brudd på reklameregelverket i Legemiddelforskriften (kapittel 13) kan Legemiddelverket ilegge overtredelsesgebyr. Både privatpersoner og virksomheter kan ilegges overtredelsesgebyr.

Når Legemiddelverket vurderer overtredelsesgebyr for brudd på reklameregelverket legger vi særlig vekt på om

  • reklamen kan true folkehelse, samfunn og dyr
  • reklamen har en potensiell økonomisk gevinst
  • det dreier seg om gjentatte lovbrudd
  • reklamen retter seg mot barn og unge

Overtredelsesgebyret som kan ilegges er opptil 2G (per juni 2022 utgjør dette 222 954 kroner) for privatpersoner og opptil 15 G (per juni 2022 utgjør dette 1 672 155 kroner) for virksomheter.

Se retningslinjer for ileggelse og utmåling av overtredeldesgebyr

​Fant du det du lette etter?