- Vi mener brosjyren er ubalansert med hensyn til nytte og risiko. Den tar for seg en rekke positive egenskaper ved Eliquis, men inneholder for eksempel ingen tydelig informasjon om hvilke pasienter som ikke skal ha preparatet, sier Bente Jerkø, seniorrådgiver i Legemiddelverket.

Advarsler, bivirkninger og forsiktighetsregler blir heller ikke omtalt på noen tydelig måte. All sikkerhetsinformasjon er kun tilgjengelig med liten skrift i preparatomtalen bakerst i brosjyren.

Pfizer og BMS har nå mottatt forhåndsvarsel om den ulovlige markedsføringen, og må umiddelbart slutte å distribuere brosjyren.

- Dette er ikke første gang Pfizer og BMS gir ut informasjon om Eliquis i strid med legemiddelforskriften. Dersom de fortsetter å markedsføre Eliquis utenfor regelverket vil de få reklameforbud, sier Jerkø.

​Fant du det du lette etter?