​Det er rapportert tilfeller der pasienter feilaktig har brukt det hurtigvirkende måltidsinsulinet ▼Fiasp i stedet for basalinsulinet Tresiba eller omvendt. Forvekslingen har oppstått fordi pennene er svært like i fargene. Fiasp er for tiden tilgjengelig i gul penn og Tresiba er tilgjengelig i lys grønn penn. Slike forvekslinger kan få alvorlige konsekvenser som for høyt eller for lavt blodsukker.

 Fiasp og Tresiba

Foto: Novonordisk

 

Råd til helsepersonell:

  • Kontroller om pasienten bruker både Fiasp og Tresiba.
  • Forklar pasienten at det er forskjell på de ulike insulintypene og at det er risiko for forveksling.
  • Informer pasienten om å kontrollere navnet på insulinpreparatet før hver injeksjon, og være ekstra nøye hvis injeksjonen utføres i dårlig lys.
  • Mistenkte bivirkninger meldes på meldeskjema  til RELIS i din helseregion

 

Råd til pasienter:

  • Dersom du bruker insulinpennene Fiasp og Tresiba, må du være ekstra nøye med å kontrollere at du setter riktig type insulin til riktig tid.
  • Ta umiddelbart kontakt med lege hvis du har forvekslet de to insulintypene og brukt feil insulinpenn.
  • Snakk med legen din om du opplever bivirkninger. Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter.

For å minske risikoen for forveksling vil produsenten endre fargen på Fiasp. Fiasp ferdigfylte insulinpenner og sylinderampuller vil bli tilgjengelig i rød-gul farge fra sommeren 2018. Fiasp hetteglass vil komme i rød-gul farge fra høsten 2018.

Foto: Novonordisk

Det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev  til apotek, fastleger, indremedisinere og endokrinologer for å informere om denne forvekslingsrisikoen.

​Fant du det du lette etter?