▼Uptravi brukes for langvarig behandling av pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) hos voksne pasienter i WHO funksjonsklasse (FC) II–III. En klinisk interaksjonsstudie viste at eksponeringen av seleksipag og dens aktive metabolitt økte ved samtidig bruk av gemfibrozil (forskrives med søknad om godkjenningsfritak i Norge), en sterk CYP2C8-hemmer. Intensiteten av og antallet bivirkninger som kan kobles til seleksipag med aktiv metabolitt økte tilsvarende sammenlignet med bruk av seleksipag alene. Derfor er det kontraindisert å bruke ▼Uptravi samtidig med legemidler kategorisert som sterke CYP2C8-hemmere.

Råd til leger/helsepersonell:

  • ▼Uptravi og samtidig bruk av sterke CYP2C8-hemmere (f.eks. gemfibrozil) er nå kontraindisert.
  • Ved bruk av ▼Uptravi og samtidig administrasjon eller seponering av en moderat CYP2C8-hemmer (f.eks. klopidogrel, deferasiroks og teriflunomid) bør en dosejustering av ▼Uptravi vurderes.
  • Rådfør deg eventuelt med farmasøyt eller sykehusapotek ved spørsmål om interaksjoner med ▼Uptravi og CYP2C8-hemmere.
  • Mistenkte bivirkninger meldes på meldeskjema til RELIS i din helseregion

Råd til pasienter:

  • Rådfør deg med legen din dersom du tror at dette berører deg. Det er viktig at du ikke slutter å ta medisinen din før du har snakket med legen.
  • Snakk med legen din om du opplever bivirkninger. Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter.
     

Preparatomtale og pakningsvedlegg blir oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til helsepersonell ved sykehus som er involvert i behandling av PAH og har mottatt opplæringsmateriell for ▼Uptravi, sykehusapotek ved sykehus med helsepersonell som er involvert i behandling av PAH, og RELIS.


​Fant du det du lette etter?