​Plaquenil inneholder virkestoffet hydroksyklorokin og brukes som behandling ved malaria, lupus erythematosus, sjøgrens syndrom.

Legemidler som kan brukes i stedet

I forbindelse med covid-19 har salget av Plaquenil økt betraktelig. Vi venter at salget heller ikke vil avta i nærmeste fremtid. På grunn av den økte bruken har vi gitt tillatelse til grossistene til å ta inn utenlandske pakninger med hydroksyklorokin.

Legemiddelverket har bestemt at apotek kan levere ut utenlandske pakninger med hydroksyklorokin fra EU/EØS. Vedtaket er gyldig til 01.08.2020.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Det er innført rasjonering på Plaquenil. Plaquenil skal kun utleveres på blå resept. Dette gjelder også utenlandske pakninger med tabletter som inneholder hydroksyklorokin.
 • Pasienter som bruker hydroksyklorokin tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med hydroksyklorokin på apoteket.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Det er innført rasjonering på Plaquenil. Plaquenil skal kun utleveres på blå resept. Dette gjelder også utenlandske pakninger med tabletter som inneholder hydroksyklorokin.
 • Vær nøye med å informere kundene om at de får utenlandsk pakning med hydroksyklorokin tabletter
 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg av Plaquenil ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med hydroksyklorokin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere kundene om dette.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må lege kontaktes for at pasienten eventuelt kan få andre medisiner eller behandling.

Råd til pasienter

 • Det er innført rasjonering på Plaquenil. Plaquenil skal kun utleveres på blå resept. Dette gjelder også utenlandske pakninger med tabletter som inneholder hydroksyklorokin.
 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • Du kan bli tilbudt utenlandske pakninger med hydroksyklorokin.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og samme virkning.
 • Tabletter som inneholder klorokinforbindelser skal ikke brukes som selvmedisinering ved covid-19-sykdom. Se Farlig selvmedisinering med klorokinforbindelser.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Plaquenil tabletter som inneholder hydroksyklorokin kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

 • Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

  • Refusjonskode: 
   • ICPC: L88, L99, S99
   • ICD: L93, M05, M06, M13.0, M32, M33, M35.0
  • TK.nummer: 0366
  • Vedtaksdato: 03.04.2020.

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.08.2020.

Oppdatert: 02.06.2020

Publisert: 03.04.2020

​Fant du det du lette etter?