​Cyproteron acetat er et hormonpreparat med antiandrogen effekt. Det hemmer kompetitivt virkningen av androgener i androgenavhengige målorganer. Det har også en sentralt hemmende effekt. Den antigonadotrope effekten fører til en reduksjon i testosteronsyntesen i testiklene, og dermed reduseres testosteronkonsentrasjonen i serum.

Indikasjonen er «Demping av kjønnsdriften ved seksualdeviasjoner hos menn».

Legemiddelverket er kjent med at legemidlet brukes i en viss grad ved andre tilstander (off-label bruk):

  • Kjønnsidentitetsforstyrrelser og transseksualisme (ved Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme ved OUS - Rikshospitalet).
  • Hirsutisme (godkjent indikasjon i Sverige)
  • Hetetokter som bivirkning ved hormonbehandling av prostata kreft (i henhold til nasjonalt handlingsprogram for prostatakreft, Helsedirektoratet 2015)

Ved off-label bruk av legemidler har den enkelte legen ansvaret for at behandlingen er faglig forsvarlig. 

Legemidlet har til nå hatt følgende utleveringsbestemmelse: Skal kun utleveres til sykehus eller etter resept/rekvisisjon fra sykehus eller spesialist i psykiatri.

Med denne utleveringsbestemmelsen har alle sykehusleger kunnet forskrive cyproteronacetat mens privatpraktiserende gynekologer og urologer ikke har kunnet gjøre det.

Legemiddelverket ønsker ikke å fremme off-label bruk av legemidlet, men er likevel av den oppfatning at dagens utleveringsbestemmelse har uheldige konsekvenser. Siden legemidlet heller ikke benyttes ved godkjent indikasjon, har utleveringsbestemmelsen liten hensikt. 

Utleveringsbestemmelsen er derfor fjernet.

​Fant du det du lette etter?