​Vallergan mikstur og tabletter inneholder virkestoffet alimemazin og brukes til behandling av forbigående og kortvarige søvnvansker, kløe ved ulike dermatologiske lidelser og som premedikasjon til barn.

Legemidler som er tilgjengelige

Dette er en avregistrering som følge av oppheving av produksjon globalt. Det er derfor ikke mulig å skaffe utenlandske pakninger.

Følgende preparater er fortsatt tilgjengelige:

 •  Alimemazin 20 mg kapsler fra Evolan vil være tilgjengelig fra desember 2020.
 •  Det arbeides med å skaffe likeverdig alternativ til Vallergan mikstur.
 •  Phenergan 25 mg tabletter
 •  Zyrtec 10 mg/ml dråper
 •  Zyrtec 1 mg/ml mikstur

Råd til leger

 • Lege må vurdere om pasienten skal gå over til annen behandling.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Pasienter som bruker Vallergan mikstur eller tabletter bør få informasjon om avregistreringen og at det finnes andre terapeutiske alternativer til Vallergan.
 • Pasienten bør bes ta kontakt med rekvirent for annen behandling.

Råd til pasienter

 • Vallergan mikstur og tabletter avregistreres i Norge.
 • Kontakt lege for å diskutere videre behandling.

Publisert: 16.09.2020

​Fant du det du lette etter?