​​​​​​Vallergan mikstur og tabletter inneholder virkestoffet alimemazin og brukes til behandling av forbigående og kortvarige søvnvansker, kløe ved ulike dermatologiske lidelser og som premedikasjon til barn.

Legemidler som er tilgjengelige

Dette er en avregistrering som følge av oppheving av produksjon globalt. Det er derfor ikke mulig å skaffe utenlandske pakninger tilsvarende til Vallergan tabletter og mikstur.

Alternativet Alimemazin 20 mg kapsler fra Evolan har samme virkestoff som Vallergan, og er tilgjengelig. ​Denne har ulik styrke.

Andre terapeutiske alternativer til Vallergan tabletter er tilgjengelige:

  •  Phenergan 25 mg tabletter
  •  Zyrtec 10 mg/ml dråper
  •  Zyrtec 1 mg/ml mikstur​​​​

Vallergan mikstur erstattes av Alimemazin Evolan 40 mg/ml orale dråper.

Råd til leger

  • Lege må vurdere om pasienten skal gå over til annen behandling.

Råd til apotek

  • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
  • Pasienter som bruker Vallergan mikstur eller tabletter bør få informasjon om avregistreringen og at det finnes andre terapeutiske alternativer til Vallergan.
  • Pasienten bør bes ta kontakt med rekvirent for annen behandling.

Råd til pasienter

  • Vallergan mikstur og tabletter avregistreres i Norge.
  • Kontakt lege for å diskutere videre behandling.

Oppdatert: 07.09.2021

Publisert: 16.09.2020

​Fant du det du lette etter?