​​​Valproat (Orfiril og Orfiril long) brukes ved bipolar lidelse og epilepsi. Det har lenge vært kjent at legemidlet ikke skal gis til gravide, men det europeiske legemiddelkontoret forsterker nå advarslene mot bruk av valproat hos jenter og kvinner i fertil alder.

Barn av mødre som har brukt valproat i svangerskapet har høy risiko for alvorlige utviklingsforstyrrelser og medfødte misdannelser:

 • Risikoen for medfødte misdannelser er 10 %
 • Inntil 40 % opplever forsinket psykomotorisk utvikling
 • Gjennomsnittlig intelligenskvotient (IQ) reduseres med 7-10 poeng
 • Økt forekomst av autismelignende tilstander og ADHD

Råd til leger

 • Valproat skal ikke brukes i behandling av jenter eller kvinner i fertil alder unntatt der det er strengt nødvendig (bare i situasjoner hvor annen behandling ikke har effekt eller ikke tolereres).
 • Fordeler må veies nøye mot risiko ved første gangs forskrivning, når en jente kommer i pubertet og når en kvinne planlegger graviditet eller blir gravid.
 • Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon under behandling med valproat.
 • Mistenkte bivirkninger kan meldes til RELIS i din helseregion.

Råd til pasienter

 • Det er viktig at du bruker sikker prevensjon under behandling med valproat.
 • Ta raskt kontakt med legen din dersom du planlegger graviditet eller blir gravid under behandlingen.
 • Du kan selv melde mistenkte bivirkninger via den nettbaserte meldeordningen for pasienter.

Det er sendt ut Kjære Helsepersonell-brev til allmennleger, bedriftsleger, gynekologer, nevrologer, psykiatere, BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk), landets apotek, jordmødre, helsesøstre, Norsk Nevrologisk forening, Norsk Psykiatrisk forening, Norsk Epilepsiforbund, Rådet for Psykisk helse, Norsk barne- og ungdomspsykiatriske forening, Norsk Gynekologisk forening og RELIS

​Fant du det du lette etter?