​​​​​Vareniklin brukes ved røykeslutt og bidrar til at flere holder seg røykfrie. Studier har vist at andelen som er røykfrie etter ett år kan øke fra 10 % (uten vareniklin) til 20 % (med vareniklin).

Antallet meldte psykiske bivirkninger må vurderes i lys av antallet brukere. Røykesluttmedisinen Champix har blitt solgt i Norge siden 2006, og mer enn 150 000 pasienter har fått medisinen.

- Røykeslutt kan i seg selv gi depresjon. Det kan derfor være vanskelig å avgjøre om psykiske symptomer skyldes røykeslutt, Champix eller en kombinasjon, sier overlege Sigurd Hortemo.

Overvåking av bivirkninger

Champix er reseptbelagt, og det er viktig at legen gjør en nøye individuell vurdering av pasienten før medisinen skrives ut.
 
Bivirkninger koblet til bruk av medisinen blir overvåket av norske og europeiske legemiddelmyndigheter. Risikoen for depresjon og selvmordstanker, samt forholdsregler for å unngå dette, er beskrevet i preparatomtalen. Se preparatomtalen
 
Etter at medisinen ble godkjent i Norge, har Legemiddelverket mottatt 52 meldinger om psykiske reaksjoner, herunder 14 pasienter med selvmordstanker, ett tilfelle med selvmordsforsøk og ett selvmord.

Råd til leger:
1. Be pasienten ta kontakt ved psykiske reaksjoner, spesielt depresjon.
2. Avslutt behandlingen dersom det oppstår betydelige psykiske reaksjoner.

Råd til pasienter:
1. Ta straks kontakt med legen dersom du føler deg svært nedfor eller får tanker om selvmord.
​Fant du det du lette etter?