​Regjeringens Handlingsplan mot antibiotikasresistens i helsetjenesten (2015) har som mål å redusere bruk av antibiotika i befolkningen med 30 prosent innen utgangen av 2020.

Antibiotikavarsler
For å bidra i arbeidet mot resistens har Legemiddelverket tatt initiativ til å lage varsler som fremmer riktig bruk av antibiotika til leger i allmennpraksis. De elektroniske varslene kommer direkte til syne i legenes journalsystemer når de skriver resept på et bredspektret antibiotikum. Slike varsler er en av Legemiddelverkets viktigste kommunikasjonskanaler for å nå legene med ny og viktig informasjon om legemidler. Varslene er også synlig i den elektroniske utgaven av «Felleskatalogen» som er et mye brukt oppslagsverk over alle legemidler som selges i Norge.

Varslene er utformet i samarbeid med Antibiotikasenteret for primærhelsetjenesten (ASP). Det er korte råd knyttet til seks bredspektrede antibiotika. Hovedbudskapet er at de bidrar til utvikling av multiresistente bakterier, at de fleste luftveisinfeksjoner går over av seg selv, og at vanlig penicillin bør være førstevalg ved mistanke om bakterielle luftveisinfeksjoner.

 - Bredspektrede antibiotika er svært resistensdrivende i motsetning til penicillin som er smalspektret. Varslene skal minne legen om dette og vise til alternativer, sier Seline Knüttel-Gustavsen, leder av antibiotikagruppen i Legemiddelverket. 

Varslene er nå synlige i legenes EPJ-systemer og Felleskatalogen.no i seks måneder fremover.

KUPP - kampanje med legevisitter

Med antibiotikavarslene støtter Legemiddelverket budskapene til KUPP (Kunnskapbaserte oppdateringsvisitter). De har nylig gjennomført en kampanje for riktigere bruk av antibiotika med besøk hos fastleger i Trøndelag og Troms.

Andre tiltak

I det europeiske legemiddelsamarbeidet har Legemiddelverket lenge vært opptatt av kampen mot antibiotikaresistens. Som følge av handlingsplanen ble det satt ned en egen gruppe som skulle utrede og gjennomføre tiltak. Her jobbes det med tiltak både på kort og lengre sikt.

  • Begrenset gyldighet på antibiotikaresepter (fra ett år til et par uker)
  • Pakningsstørrelser tilpasset kurens lengde
  • Miksturer og tabletter tilpasset barn
  • Informasjon til legene om riktig valg av antibiotika
  • Informasjon til veterinærene om riktig valg av antibiotika til dyr
Se også:
​Fant du det du lette etter?