​Ut fra det Legemiddelverket kjenner til har Ecolice reklamert for metoden overfor fiskeoppdrettere, veterinærer og fiskehelsebiologer.

- Dette er ikke lov siden det mangler godkjent dokumentasjon for påstandene som Ecolice har brukt, sier direktør Audun Hågå.

Før Ecolice kan drive markedsføring av metoden må de dokumentere at den er effektiv og sikker og få en markedsføringstillatelse av Legemiddelverket. 

- Firmaet har fått informasjon om søknadsprosedyre og dokumentasjonskrav, men vi har så langt ikke mottatt noen søknad, påpeker Hågå.

Uheldig med udokumentert bruk

Ecolice hevder at kombinasjonsmetoden - der det brukes reduserte doser - er positiv for næringen, blant annet på grunn av redusert resistens. Dette er en påstand Ecolice ikke har dokumentert. 

Underdosering av både parasittmidler og antibiotika regnes vanligvis som en risikofaktor for utvikling av resistens. Etter Legemiddelverkets syn er systematisk og omfattende samtidig bruk av flere lakselusmidler uheldig så lenge det ikke er klarlagt om dette på sikt kan føre til økt resistens.

 - Legemiddelverket er selvfølgelig positive til forskning og utvikling av nye behandlingsalternativer mot lakselus. Samtidig er det viktig at nye legemidler eller nye legemiddelkombinasjoner ikke blir tatt i alminnelig bruk før effekt og sikkerhet er dokumentert i henhold til kravene som gjelder for legemidler, sier Hågå. 

Veterinærene og fiskehelsebiologene har ansvar for at bruken av legemidler er faglig forsvarlig når de forskriver midler til bruk som ikke er i henhold til markedsføringstillatelsen. Mattilsynet er ansvarlig for å føre tilsyn med forskrivernes virksomhet.

Saksbehandlingen skulle vært bedre

Legemiddelverket står fast ved at reklameforbudet er godt begrunnet. Vi burde imidlertid ha kommet til denne konklusjonen tidligere.

Ecolice klaget på vedtaket til Helse- og omsorgsdepartementet. Departementet har opprettholdt Legemiddelverkets vedtak.

Les vedtaket fra Helse og omsorgsdepartementet

​Fant du det du lette etter?