Bakgrunnen for veiledningen er at Legemiddelverket ikke lenger kan gi dispensasjon for reklame for reseptpliktige legemidler til allmennheten. Aktører har etterspurt en avklaring i forhold til hvilke aktiviteter overfor oppdrettsnæringen som omfattes av reklamebestemmelsene i legemiddelforskriften.

Se veiledningen