​​Første gang publisert 24.06.16. Sist oppdatert 30.06.16 (brev til norske veterinærer).

Velactis inneholder prolaktinhemmeren cabergolin, og er godkjent som et hjelpemiddel til rask stopp i melkeproduksjonen hos kyr. Produktet ble godkjent i sentral prosedyre og har markedsføringstillatelse i alle EØS-/EU-land.

Ikke brukt i Norge

Velactis er markedsført i Norge, men produktet er så langt ikke importert eller omsatt i Norge.  Både produsenten, CEVA, og den norske representanten, Orion Pharma, har bekreftet at produktet ikke vil bli omsatt i Norge, eller resten av Europa, før sikkerhetsprofilen for Velactis er avklart. Produktomtalen er også fjernet fra Felleskatalogens nettsider.

Det må understrekes at bruk av produktet på kyr ikke utgjør en risiko for mennesker.

Se brev til norske veterinærer 30.06.16

Ny nytte-risikovurdering

Foruten dødsfall omfatter hendelsene som har vært rapportert etter bruk av Velactis først og fremst kyr som ikke kan stå eller reise seg (60 rapporter om 81 kyr som ligger i sideleie), videre hypotermi, hypokalsemi, vomatoni, diare, perifere karskader, ataksi, adipsi og manglende effekt.

Utredning av sammenhengen mellom bruk av produktet og disse hendelsene pågår.

Komiteen for legemidler til dyr (CVMP) i det europeiske legemiddelverket (EMA) vil gjøre en ny vurdering av nytte-risikoprofilen for produktet på sitt møte i juli​.

Stoppet bruk i Danmark

De fleste rapporterte hendelsene har skjedd i Danmark. I påvente av fullstendig vurdering av hendelsene og sikkerhetsprofilen til produktet har Lægemiddelstyrelsen stoppet bruken av produktet.​ ​​​​​​​​​​


 

​Fant du det du lette etter?