​​Velactis inneholder prolaktinhemmeren cabergolin, og er godkjent som et hjelpemiddel til rask stopp i melkeproduksjonen hos kyr. Velactis har ikke vært brukt i Norge, og produsenten Ceva har allerede stoppet all markedsføring av produktet.

Det må understrekes at bruk av produktet til kyr ikke utgjør en risiko for mennesker.

Det er meldt om uønskede hendelser i 312 kyr som har vært behandlet med Velactis ved avsining, hvorav 208 av disse ikke har kunnet stå/reise seg. I tillegg har det vært meldt 71 dødsfall, de fleste døde etter en periode hvor dyret ikke kunne stå/reise seg. 

Den bakenforliggende årsaken til disse hendelsene ikke er fastslått. Likevel tyder all informasjon på at det er en sammenheng med Velactis-behandling.  Dyr som er behandlet med Velactis er i utgangspunktet er friske, og de fleste hendelsene har oppstått innen 24 timer etter behandling.

Negativ nytte-/risikovurdering

Sett i lys av det store antallet alvorlige hendelser som er meldt er nytte-/risikovurderingen for produktet negativ. Markedsføringstillatelsen suspenderes inntil videre, og i de land hvor produktet har vært omsatt kalles produktet tilbake fra markedet.

Les hele anbefalingen fra EMA​.

Se tidligere nyhetssak: Velactis – alvorlige hendelse​r ett​er bruk i kyr​​​​​​​​​​​​

​Fant du det du lette etter?