​​​​​Denne uken går 82 av verdens land sammen for å øke bevisstheten om bivirkninger i den såkalte MedSafetyWeek​.

​Meld bivirkninger

Du kan melde fra til Bivirkningsregisteret hvis du opplever reaksjoner du mistenker kan være bivirkninger. Dette er særlig viktig ved nye, uventede bivirkninger som ikke står i pakningsvedlegget, eller hvis bivirkningene er alvorlige eller langvarige.  Meldeskjema finner du på Helsenorge. Du kan også be helsepersonell melde for deg.  ​

Snakk med lege

Dersom du får bivirkninger som oppleves som plagsomme eller alvorlige, bør du kontakte lege.  Snakker du med lege eller farmasøyt, kan du også få hjelp til å vurdere om det er andre mer sannsynlige årsaker til det du opplever . Helsepersonell har plikt til å melde fra hvis de mistenker nye, uventede eller alvorlige bivirkninger. ​

- Vi er særlig interessert i meldinger om nye, uventede og alvorlige eller langvarige bivirkninger. Vi oppfordrer særlig helsepersonell til å melde i samarbeid med sine pasienter. Mistanke er nok. Det er bedre å melde en bivirkning for mye enn en for lite, sier seniorrådgiver Hilde Samdal i Legemiddelverket. 

​Signaler

Legemiddelverket følger med på alle meldinger som kommer inn. Vanligvis får vi drøyt 5000 meldinger i løpet av et år, men etter at koronavaksinene ble tatt i bruk i 2021 har vi mottatt over 60.000 meldinger om mistenkte bivirkninger kun knyttet til disse vaksinene. 

​​En viktig del av denne jobben er å fange opp signaler om bivirkninger som ikke er kjent fra før. Når det dukker opp et signal undersøkes dette nærmere for å vurdere om det kan være en sannsynlig årsakssammenheng og om det er nødvendig å oppdatere informasjonen om legemidlet i informasjonen pasienter og helsepersonell har tilgang til. ​

Det nytter

- Det nytter å melde. Vi er helt avhengig av å få meldinger for å kunne gjøre et godt overvåkningsarbeid. Norsk kvinner har vært flinke til å melde fra om menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinasjon.  Det har gitt resultater. Kraftige menstruasjonsblødninger ble nylig ført opp som bivirkning for disse vaksinene, sier Samdal. 


​Les mer om melding av bivirkninger​. ​

Se vår film om hvordan bivirkninger overvåkes


​Fant du det du lette etter?