​Metformin Weifa 500 mg, 850 mg og 1000 mg tabletter benyttes til behandling av diabetes mellitus type 2. Karo Pharma AS (tidligere Weifa AS) har avdekket manglende oppdatering i pakningsvedlegg i blisterpakningene og på boksenes foldeetiketter for Metformin Weifa 500 mg, 850 mg og 1000 mg tabletter. Feilen består i at oppdatering av viktig sikkerhetsinformasjon ikke er inkludert. Nye pakninger med oppdaterte pakningsvedlegg vil være i salg fra Karo Pharma AS i løpet av mars 2019.

Korrekt og fullstendig pasientinformasjon finner du i Felleskatalogen.

Råd til apotek

 • Ved utlevering av Metformin Weifa tabletter, gi muntlig informasjon til kunden i henhold til informasjon fra Karo Pharma AS.
 • Hvis mulig bør apoteket skrive ut oppdatert pakningsvedlegg for Metformin Weifa og gi det til kunden ved utlevering.
 • Karo Pharma AS vil fortsette å levere pakninger med utdatert pakningsvedlegg frem til nye pakninger er tilgjengelig i løpet av mars 2019.
 • Det er ingen kvalitetssvikt ved selve tablettene.

Råd til pasient

Følgende sikkerhetsinformasjon er ikke inkludert i pakningsvedlegget som følger med Metformin Weifa tablett-pakningene fra produsenten:

 • Du må avbryte behandlingen med Metformin Weifa i en kort periode dersom du har en tilstand som kan gjøre at du taper mye kroppsvæske (uttørring/dehydrering), for eksempel at du kaster opp mye, opplever diaré eller feber, utsettes for varme eller drikker mindre væske enn du pleier.
 • Betennelsesdempende smertestillende legemidler (NSAID og COXIB, for eksempel ibuprofen, naproksen, diklofenak og celekoksib) må ikke brukes sammen med metformin uten at du (personlig) rådfører deg med legen din som kjenner til nyrefunksjonen din og andre legemidler du eventuelt bruker. Dette gjelder også bruk av reseptfrie NSAID, for eksempel Ibux, Naproxen og Voltarol.
 • Ved nedsatt nyrefunksjon eller samtidig bruk av noen vanlige blodtrykksmidler (ACE-hemmer og Angiotensin reseptorblokkere) kan kombinasjonen metformin og NSAID/COXIB utløse en alvorlig livstruende tilstand som kalles laktacidose.

Råd til leger

 • Ved forskrivning av Metformin Weifa bør du informere pasienten om at pakningsvedlegget er utdatert og oppfordre pasienten til å laste ned og lese det oppdaterte pakningsvedlegget.
 • Gi pasienten råd om midlertidig seponering av metformin i situasjoner med risiko for akutt dehydrering, for eksempel akutt diare/oppkast, febersykdom, eksponering for høye temperaturer eller nedsatt inntak av mat og drikke.
 • Forskriv ikke NSAID/COXIB til pasienter som bruker metformin hvis de har nedsatt nyrefunksjon eller samtidig bruker ACE-hemmere eller Angiotensinreseptorblokkere (ARB).
 • Informer pasienter som bruker metformin om at de ikke bør bruke reseptfrie NSAID, men velge paracetamol ved behov for smertestillende eller febernedsettende midler.
 • Nyrefunksjonen (eGFR) bør kontrolleres regelmessig hos alle pasienter som bruker metformin. Metformin er kontraindisert ved eGFR<30 ml/min/1,73m2. Ved eGFR i området 30 – 60 skal samlet risiko for laktacidose vurderes og metformin doseres i henhold til nasjonale retningslinjer.
​Fant du det du lette etter?