​​Bakgrunn

Victoza er en GLP-1 analog (Glucagon-Like-Peptide-1) som administreres én gang daglig med en dose på 1,2–1,8 mg daglig. Liraglutid har godkjent indikasjon for behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 for å oppnå glykemisk kontroll i kombinasjon med orale glukosesenkende legemidler og/eller basal insulin, når disse, sammen med diett og mosjon ikke gir adekvat glykemisk kontroll.

Kostnadseffektiviteten til Victoza ,som tilleggsbehandling til basal insulin og metformin, for pasienter med diabetes type 2 er dokumentert i en  kostnytteanalyse der både hurtigvirkende insulin og lixisenatid er brukt som komparatorer.

For ytterligere informasjon, se refusjonsrapporten for Victoza

Refusjonsberettiget bruk

Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll på høyeste tolererte dose av disse legemidlene.

Refusjonsvilkår

198: Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose med: - kombinasjonen av metformin og sulfonylurea, eller - metformin alene dersom det er tungtveiende medisinske grunner for ikke å bruke sulfonylurea, eller - sulfonylurea alene dersom det er tungtveiende medisinske grunner for ikke å bruke metformin.

​Fant du det du lette etter?