​​Mycofenolat og mykofenolatmofetil brukes for å hindre avstøtning etter nyre-, hjerte- eller levertransplantasjoner. I Norge markedsførers produktene Mykofenolat Accord, Myfortic, Myfenax, Myophenolatemofetil Accord og CellCept.

Legemiddelet øker risikoen for spontanabort og medfødte misdannelser under svangerskap.

Råd til leger

  • Mykofenolat skal ikke brukes under graviditet med mindre det ikke finnes egnet alternativ behandling.
  • Fertile kvinner som behandles med mykofenolat må bruke to effektive prevensjonsmetoder samtidig; før, under og seks uker etter behandlingen.
  • Graviditet må utelukkes før behandlingen starter.
  • Mannlige pasienter som er seksuelt aktive bør benytte kondom under behandlingen og minst 90 dager etter avsluttet behandling. Pasientens kvinnelige partner bør i tillegg bruke en annen effektiv prevensjonsmetode.
  • Pasienter må ikke gi blod under behandlingen eller seks uker etter avsluttet behandling.
  • Menn skal ikke donere sæd under behandling eller 90 dager etter avsluttet behandling.
  • Mistenkte bivirkninger meldes på meldeskjema til RELIS i din helseregion.

Preparatomtale og pakningsvedlegg er oppdatert og det er sendt ut et "Kjære helsepersonell"-brev til transplantasjonsspesialister, sykehusapotek, revmatologer og RELIS.

Innehaver av markedsføringstillatelsen vil tilby opplæringsmateriell til helsepersonell.
​​​​
​Fant du det du lette etter?