BEMER Classic og Bemer Pro er magnettepper som genererer elektromagnetiske felt for å stimulere blodsirkulasjonen.

Utstyret er solgt direkte til pasienter og til profesjonelle brukere (leger, terapeuter, sykehus) på det europeiske markedet.

  • Disse skal ikke bruke utstyret:
    - De som bruker insulinpumper eller andre pumper som leverer legemidler

  • Disse må ikke bruke utstyret før en ansvarlig lege har vurdert at bruken er sikker:
    - De som har implantert: pacemaker, hjertestarter (ICD), hjernestimulator, muskelstimulator eller har annet aktivt implanterbart utstyr.

Berørt utstyr: BEMER Classic og BEMER Pro
Artikkelnummer: 410200, 420200, 410100 og 420100.
Produsent: BEMER Int. AG.

Spørsmål kan rettes til produsenten

Legemiddelverket ber brukere sette seg godt inn i bruksanvisningen.

Legemiddelverket fortsetter å overvåke situasjonen og har dialog med øvrige europeiske tilsynsmyndigheter i saken.

Melde feil eller uønskede hendelser?

Helsepersonell i helsetjenesten kan melde om uønskede hendelser og svikt med berørt utstyr meldes via melde.no.

Omsetter/distributør kan melde til: medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no  

Les mer om melding om korrigerende tiltak, feil og uønskede hendelser med medisinsk utstyr

​Fant du det du lette etter?