​Følgende oppdateringer har blitt gjort:

  • Ny mal med blant annet mer tydelig informasjon i introduksjon og standardsetninger
  • Gamle styrkebetegnelser er rettet i henhold til anbefalingene fra QRD. For eksempel er % regnet om til mg/ml eller mg/g
  • Maksimal styrke for virkestoffene er angitt for den frie basen der det er mulig
  • Oppdateringer iht. EDQM
  • Harmonisering av informasjon på tvers av virkestoff for liknende virkestoff
  • Rettet feil
  • Mer generisk oppbygging av doseringsanbefalinger der det er mulig
  • Flere likeverdige formuleringer og justeringer av maksimal styrke og pakningsstørrelse i avsnitt 3

Noen få virkestoffrapporter jobbes det fortsatt med, blant annet ibuprofen og paracetamol.

Virkestoffrapporter 

Oppdater du feil eller mangler? Ta kontakt, så kan vi rette opp!

Målet med rapportene er at reseptfrie legemidler med samme virkestoff får likere informasjon på pakning og pakningsvedlegg. I tillegg kan en VR erstatte hele eller deler av dokumentasjonen i en søknad om reseptfrihet.

​Fant du det du lette etter?