​Restriktiv bruk av antibiotika har bidratt til at forekomsten av resistente bakterier i Norge er lav sammenlignet med mange andre land i og utenfor Europa. En bevisst og ansvarlig forskrivning av antibakterielle midler er viktig for å holde forekomsten av resistente bakterier på et så lavt nivå som mulig.

Utleveringsbestemmelser for flere virkestoff

I arbeidet med å fremme forsvarlig forskrivning av antibakterielle midler til dyr har Legemiddelverket utvidet listen over virkestoff som er underlagt utleveringsbestemmelse. Utvidelsen gjelder fra 01.12.2018.

Virkestoff som nå legges til anses som sistevalg i behandlingen av resistente bakterier hos mennesker, og er valgt på bakgrunn av anbefalinger i norske og europeiske retningslinjer for bruk av antibakterielle midler til dyr. 

Dette vil ikke få noen konsekvenser med tanke på å opprettholde god dyrevelferd

Følgende humane antibakterielle legemiddel-klasser på 4. og 5. nivå i ATC-systemet får utleveringsbestemmelsen «Skal kun utleveres til bruk på menneske»:

  • J01D D - Tredje generasjon cefalosporiner i kombinasjon med beta-laktamase inhibitor
  • J01D E - Fjerde generasjon cefalosporiner
  • J01D F - Monobaktamer
  • J01D H - Karbapenemer
  • J01D I - Andre cefalosporiner og penemer
  • J01X A - Glykopeptidantibakterielle midler
  • J01X B - Polymyksiner
  • J01X X - Andre antibakterielle midler
  • J01A A12- Tigecyklin (Tetrasyklin)

De berørte virkestoffene vil bli lagt inn i Legemiddelverkets oversikt over utleveringsbestemmelser på legemiddelverket.no. FarmaPro blir oppdatert slik at apotek kan håndheve utleveringsbestemmelsene.

Forslaget om å innføre utleveringsbestemmelsene var ute på høring i 2017: se nyhet om høringen

​Fant du det du lette etter?