​​​​Vedtaket er i dag sendt til legemiddelfirmaet Novo Nordisk, som har markedsført Wegovy i Norge fra januar.​​

​​Godkjent mot over​vekt og fedme​​

Legemidlet er godkjent for behandling av overvekt hos pasienter med kroppsmasseindeks (BMI) fra 30, eller fra 27 dersom man har visse tilleggstilstander som kan medføre risiko. Det skal brukes i tillegg til diett og økt fysisk aktivitet. 

Legemiddelet er tilgjengelig på hvit resept i Norge. Det betyr at pasienten selv betaler for behandlingen.​

Ikke kostnadseffektivt 

Det samme legemiddelet er også markedsført i Danmark, hvor Legemiddelstyrelsen har avvist å gi pasienter offentlig tilskudd for behandlingen. ​

Legemiddelverkets avslag begrunnes med at legemidlet ikke er kostnadseffektivt, det vil si at det er for dyrt i forhold til dokumenterte helseeffekter, sett i lys av sykdommens alvorlighet. ​

Kan forhandle pris 

Novo Nordisk har dokumentert at Wegovy er et godt legemiddel for å oppnå vektreduksjon i opptil to år, men om man slutter med behandling går de fleste opp i vekt igjen. Vektreduksjonen er større enn det som er vist for legemidler som er tilgjengelige for behandling av fedme fra før. 

– Helseeffektene veier imidlertid ikke opp for prisen når vi vurderer legemidlet etter de prioriteringskriteriene som Stortinget har gitt oss. Vi er åpne for å forhandle om pris dersom firmaet ønsker dette, sier fungerende områdedirektør Einar Andreassen. ​

Verdivurdering 

Avslaget er basert på verdivurderinger og beregninger gjort i en metodevurdering, noe Legemiddelverket alltid gjør av nye legemidler før de eventuelt kan finansieres av det offentlige.

Vedtaket har, som alltid i slike saker, tre ukers klagefrist. Metodevurderingen for dette legemiddelet og selve vedtaket vil publiseres så snart vi får tilbakemelding fra Novo Nordisk knyttet til informasjon som eventuelt skal unntas offentlighet av konkurransemessige hensyn. ​​​

​Fant du det du lette etter?