Bakgrunn

Safinamid er et nytt legemiddel til behandling av voksne med idiopatisk Parkinsons sykdom (PD) som tilleggsbehandling til en stabil dose av levodopa (L-dopa) alene eller i kombinasjon med andre PD-legemidler hos pasienter med fluktuasjoner i middels til sent stadium.

Legemiddelfirmaet har søkt om forhåndsgodkjent refusjon for safinamid.

Legemiddelverket har vurdert nytten og kostnadene ved å ta i bruk safinamid og vurdert at det ikke er sannsynlighetsovervekt for at safinamid har bedre effekt eller bedre bivirkningsprofil enn komparatoren Azilect (rasagilin). Kostnadene ved safinamid er dessuten høyere enn kostnadene ved bruk av rasagilin, og Legemiddelverket finner derfor at safinamid (Xadago) ikke oppfyller kriteriene for å bli tatt opp på refusjonslisten for behandling av Parkinsons sykdom.

Les refusjonsvedtaket for Xadago, og vedlegget ​​som beskriver den indirekte sammenligningen mellom rasagilin og safinamid.​​

​Fant du det du lette etter?