Xofigo (radium-223-diklorid) brukes til behandling av voksne pasienter med kastrasjonsresistent prostatakreft med symptomgivende spredning til skjelettet, der det ikke er kjent spredning til indre organer.

Tidlige data fra en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert klinisk studie viste økt risiko for benbrudd og dødsfall hos pasienter som fikk Xofigo i kombinasjon med abirateronacetat og prednisolon/prednison sammenlignet med pasienter som fikk placebomedisin i kombinasjon med abirateronacetat og prednisolon/prednison.

Pasienter skal derfor ikke behandles med denne kombinasjonen inntil flere resultater fra studien foreligger.

Sikkerhet og effekt av Xofigo i kombinasjon med andregenerasjons androgenreseptorantagonister slik som Xtandi (enzalutamid) er ikke klarlagt. 

Et «Kjære helsepersonell-brev» er sendt ut for å informere om denne risikoen til relevant helsepersonell. Det vil komme flere råd når studien er avsluttet.

Les mer om saken hos European Medicines Agency (EMA).


​Fant du det du lette etter?