​​Bakgrunn

Urticaria, også kalt elveblest, er en hudsykdom karakterisert av periodevise anfall av kløe, vabler og av og til ledsaget av angioødem. Anfallene er periodevise og sykdommen starter som oftest med intens kløe som ledsages av vabler og/ eller ansiktshevelse. Kronisk spontan urticaria defineres som daglige eller tilbakevendende utbrudd av urticaria (kløende utslett med vabler) som varer i mer enn seks uker. Det er stor risiko for tilbakefall etter en periode med bedring. Pasientene har behov for langvarig behandling, vanligvis lengre enn 6 måneder.

Omalizumab er et rekombinant DNA-derivert monoklonalt antistoff som bindes selektivt til humant immunglobulin E (IgE). Omalizumab er godkjent som tilleggsbehandling av kronisk spontan urticaria hos voksne og ungdom (over 12 år) med utilstrekkelig respons på behandling med H1 antihistaminer. Anbefalt dosering er 300 mg hver 4. uke, gitt som subcutan injeksjon.

Legemiddelverket vurderte en helseøkonomisk analyse der kostnader og helseeffekter ved bruk av omalizumab ble sammenlignet standardbehandling, definert som opptil 4-dobbel dose med antihistaminer. Etter forhandlinger med firma, ble Legemiddelverket tilbudt en refusjonspris for omalizumab. Legemiddelverket konkluderte med at omalizumab er en kostnadseffektiv behandling for pasienter med kronisk spontan urticaria. Omalizumab har også indikasjon for behandling av allergisk astma, men denne indikasjonen var ikke inkludert i refusjonssøknaden. 

Les refusjonsrapporten for Xolair.

Refusjonsberettiget bruk:

Tilleggsbehandling av kronisk spontan urticaria hos voksne og ungdom (12 år og over) med utilstrekkelig respons på behandling med H1 antihistaminer.

​Fant du det du lette etter?