​Zinbryta ble godkjent til behandling av voksne pasienter med attakkvise  former av multippel sklerose (MS) i juli 2016. Det er svært få pasienter som behandles med legemiddelet i Norge. Faren for leverproblemer var kjent på godkjenningstidspunktet. For å minimere risikoen skal det tas blodprøver og tester av pasientens leverfunksjon både før, under og etter behandling.

Dødsfallet skjedde i forbindelse med en observasjonsstudie  hvor pasienten fikk akutt fulminant leversvikt.

- Vi ønsker at leger skal være oppmerksomme på denne granskingen hvor det nå vurderes hva slags konsekvenser dette skal ha for bruken av legemidlet, og om det trengs ytterligere risikominimeringstiltak, sier lege David Bénée Olsen på Legemiddelverket.


​Fant du det du lette etter?