Zovirax inneholder virkestoffet aciklovir og er et antiviralt legemiddel som brukes i behandling av herpex simplex keratitt og herpes zoster ophtalmicus.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger tilsvarende til Zovirax 3% øyesalve, 4,5 g. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset.
Vedtaket er gyldig til 01.11.2020

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Zovirax 3% øyesalve bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med aciklovir på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Zovirax 3% øyesalve.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Zovirax ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med aciklovir. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege umiddelbart dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 •  Zovirax 3% meldes midlertidig utgått fra 02.06.2020. Du kan derfor bli tilbudt utenlandske pakninger med aciklovir øyesalve dersom de kan skaffes.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket umiddelbart kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Zovirax 3% øyesalve som inneholder aciklovir kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.
Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  o ICPC: -90, B99
  o ICD: -90, D80, D81, D82, D83, D84
 •  TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 20.05.2020

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.11.2020.

Oppdatert: 28.09.2020

Publisert: 22.05.2020

​Fant du det du lette etter?