Dokumentasjon til hurtig metodevurdering skal sendes til:

post@legemiddelverket.no, med kopi til enten blaresept@legemiddelverket.no (for legemidler finansiert av folketrygden) eller sykehus@legemiddelverket.no (for legemidler finansiert av helseforetakene). Det er viktig å oppgi følgende i eposten: Handelsnavn, Virkestoff, Aktuelle varenummere dokumentasjonen gjelder for.

Dersom filene er for store til å sendes med e-post, kan følgende portal benyttes til innsending: https://eudralink.ema.europa.eu/. Dette er samme portal som benyttes ved MT-søknader.

​Legemiddelverket har utarbeidet retningslinjer for hvilken informasjon som i hovedtrekk anses for taushetsbelagt med hjemmel i eksisterende lovverk.

Dersom aktuelle legemidlet klassifiseres som genterapi, er det dessuten nødvendig med godkjenning etter bioteknologiloven. Prosessen er beskrevet hos Helsedirektoratet.

 

 

​Fant du det du lette etter?