Legemiddelverket har utarbeidet retningslinjer for hvilken informasjon som i hovedtrekk anses for taushetsbelagt med hjemmel i eksisterende lovverk.

 

 

Legemidler der forskriften gjør unntak fra krav til dokumentasjon ved metodevurderinghttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/dokumentasjon-for-metodevurdering/legemidler-der-forskriften-gjor-unntak-fra-krav-til-dokumentasjon-ved-metodevurderingLegemidler der forskriften gjør unntak fra krav til dokumentasjon ved metodevurderingInformasjon om hvilke legemidler dette gjelder og hvilken dokumentasjon legemiddelfirma skal sende inn for å få offentlig finansiering. 1605
Retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/dokumentasjon-for-metodevurdering/retningslinjer-for-dokumentasjonsgrunnlag-for-hurtig-metodevurdering-av-legemidlerRetningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidlerRetningslinjene er oppdatert oktober 2021.1601
Mal for innsending av dokumentasjon for hurtig metodevurderinghttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/dokumentasjon-for-metodevurdering/mal-for-innsending-av-dokumentasjon-for-hurtig-metodevurdering-av-legemidlerMal for innsending av dokumentasjon for hurtig metodevurderingLegemiddelfirma skal bruke en av malene under samt gjeldende retningslinjer når de utarbeider dokumentasjon. 1602
Dokumentasjonskrav ved hurtig metodevurdering av vaksinerhttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/dokumentasjon-for-metodevurdering/vaksinerDokumentasjonskrav ved hurtig metodevurdering av vaksinerNye vaksiner skal metodevurderes dersom de kan være aktuelle for offentlig finansiering. Beslutning om finansiering skal baseres på de samme prinsippene for prioritering som øvrige legemidler.1903
Særskilt små pasientgrupper med svært alvorlig tilstandhttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/dokumentasjon-for-metodevurdering/hvordan-sikre-tilgang-til-legemidler-for-serskilt-sma-pasientgrupper-med-svert-alvorlig-tilstandSærskilt små pasientgrupper med svært alvorlig tilstandLegemiddelverket har utarbeidet et notat som beskriver en ordning for hurtig metodevurdering av legemidler til slike pasientgrupper.1564
Veiledning til formøter i forbindelse med hurtig metodevurderinghttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/dokumentasjon-for-metodevurdering/veiledning-til-formoter-i-forbindelse-med-hurtig-metodevurderingVeiledning til formøter i forbindelse med hurtig metodevurderingFormøter med Legemiddelverket er ikke obligatorisk, men kan benyttes ved behov. Denne veilederen er en kort orientering til firmaer som ønsker formøter i forbindelse med innsending av dokumentasjon til hurtig metodevurdering av legemidler. 1603Orientering til firmaer som ønsker veiledning.
Nordisk samarbeid om helseøkonomiske vurderingerhttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/dokumentasjon-for-metodevurdering/nordisk-samarbeid-om-helseokonomiske-vurderingerNordisk samarbeid om helseøkonomiske vurderingerSamarbeidet innebærer at Legemiddelverket gjennomfører felles metodevurderinger i samarbeid med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i Sverige og det finske legemiddelverket FIMEA.2128
​Enhetskostnadsdatabasehttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/dokumentasjon-for-metodevurdering/enhetskostnadsdatabase​EnhetskostnadsdatabaseDette er en kostnadsoversikt som er laget for å lette arbeidet med metodevurderinger og innsending av dokumentasjon. Kostnadsoversikten er per 07.12.2021 blitt revidert.469

​Fant du det du lette etter?