​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Last ned​ oversikt (excel)​​

Last ned dokumentasjonsrapporten​ (pdf)

Hensikten med denne  oversikten er å samle relevante kilder for enhetskostnader til bruk i helseøkonomiske analyser for å sikre en enhetlig tilnærming til å beregne enhetskostnader. I oversikten vil Legemiddelverket henvise til kildene hvor det er hentet informasjon, og begrunne valg Legemiddelverket har tatt ved estimering av satser.

Dokumentasjonsrapporten og tilhørende Excel-ark for enhetskostnader skal sørge for at relevante aktører som Legemiddelverket, legemiddelindustrien og Sykehusinnkjøp enkelt kan basere sine beregninger på samme kilder.

Innhold i Excel-ark og dokumentasjonsrapport må ses på som veiledende og det anbefales at det alltid gjøres en vurdering av om enhetskostnaden er representativ i den aktuelle metodevurderingen.Det kan være en rekke forhold som tilsier avvik fra enhetskostnadene slik det her er skissert. I de tilfellene må dette belyses og redegjøres for ved bruk av andre enhetskostnader og det bes om at det brukes offentlige kilder. Dette dokumentet er et tillegg til Legemiddelverkets retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidlerer.

​Legemiddelverket tar imot innspill på om det er andre kostnader som kan være relevant og innspill til oversikten. Kontaktinformasjon står til høyre.

Årstall er oppgitt slik at kostnadene eventuelt kan justeres med relevant prisindeks.

Priser er oppgitt i NOK.

Oppdatert: 16.08.2022

Publisert: 10.08.2020

​Fant du det du lette etter?