Last ned oversikt fra databasen (pdf)

​​​I dag gjøres det dobbeltarbeid, og en slik oversikt vil kunne lette arbeidet ved at kostnader som tidligere er utredet og vurdert kan brukes uten mer arbeid enn nødvendig. Det er ikke et absolutt krav at disse kostnadene benyttes, men det er en mulighet å bruke kostnadene dersom det er hensiktsmessig og arbeidsbesparende.

Oversikten er veiledende. Det vil si at selv om kostnadene er benyttet/vurdert tidligere, er det ikke gitt at de er riktig brukt i alle tilfeller. Det er ofte flere antagelser som er lagt til grunn for en kostnadsberegning, og det anbefales å se nærmere på kildene det vises til før en kostnad benyttes. Dette betyr at det er mulig å benytte disse kostnadene dersom de er relevante, uten at det kreves omfattende utredning, beskrivelse og referanser (utover å henvise til denne kostnadsdatabasen). Dersom man ønsker å benytte andre kostnader er dette naturligvis mulig så lenge det begrunnes.

Arbeidet med listen vil skje kontinuerlig. Hvor omfattende den bør bli er ikke helt avklart fordi det er tidkrevende å oppdatere og vedlikeholde en slik liste. Legemiddelverket har ikke ambisjoner eller ressurser til å lage et komplett oppslagsverk, men vil dekke de mest brukte kostnadene. Vi starter derfor med en kort liste som kan vokse etter hvert. Legemiddelverket ønsker tilbakemeldinger på om det er hensiktsmessig med en slik liste, hvilke kostnader som er ønskelige at prioriteres å få inn i en slik liste, kommentarer til kostnader som er i listen og evt. andre innspill.

Årstall er oppgitt slik at kostnadene eventuelt kan justeres med relevant prisindeks.

Priser er oppgitt i NOK.

Oppdatert: 10.01.2018

Publisert: 28.06.2016

​Fant du det du lette etter?