​​​​​​​​​​​​​​​​Før et nytt legemiddel (eller ny indikasjon) skal kunne finansieres av det offentlige, skal det gjennomføres en metodevurdering basert på dokumentasjon innsendt av legemiddelfirma. Legemiddelforskriften §14-4 beskriver hovedtrekkene i hvilken dokumentasjon som skal sendes inn.

Det er i §14-4 tredje ledd gjort unntak fra kravene til dokumentasjon for følgende kategorier, dersom det kan dokumenteres at bruk av legemidlet verken medfører endret nytte eller økt ressursbruk:

  • Ny legemiddelform
  • Ny styrke
  • Generiske legemidler
  • Biotilsvarende legemidler

Legemidler som faller inn under disse kategoriene, og som er aktuelle for finansiering av folketrygden (forhåndsgodkjent refusjon, blå resept): Fyll ut «Prisopplysnings- og prissøknadsskjema», inkludert kolonne L i søknadsskjemaet

Legemidler som faller inn under disse kategoriene, og som er aktuelle for finansiering av helseforetakene: Fyll ut «Prisopplysnings- og prissøknadsskjema» (ikke kolonne L)

Publisert: 22.12.2017

​Fant du det du lette etter?